In De Kijker

PowerPoint presentaties infoavonden meerdaagse uitstappen: bosklassen, zeeklassen, moerasklassen 

Allen welkom op ons jaarlijkse junifeest. 

Meer info: https://www.facebook.com/Driekoningen/

Initiatie krachtbal voor 4, 5 en 6.
Altijd leuk, het uitproberen van een nieuwe sport!
 

 

Zwerfvuilactie op en rond Driekoningen.

De leerlingen waren verontwaardigd over al het afval dat ze vonden... 

De winnaars van de kaartverkoop voor de Fluo Flits Fuif bleven slapen op school. 

Het eerste en het vijfde leerjaar waren de gelukkigen. 

De Fluo Flits Fuif was fluotastisch!

Het eerste leerjaar kent alle letters, dat moest gevierd worden!

Leerkrachten lager

Eerste leerjaar

Céline Vanhoutte / Axelle De Meyere

 

 

Tweede leerjaar A

Valentine Depondt

 

Tweede leerjaar B

Angie Vermeulen 

Derde leerjaar A

Els Delaey / Hilde Laethem 

 

 

Derde leerjaar B

Vanessa Vanrenterghem / Hilde Laethem

 

 

Vierde leerjaar

Joyce Bigler

 

Vijfde leerjaar A

Christine Urbain / Axelle De Meyere

 

 

Vijfde leerjaar B

Charissa Vanneste

 

Zesde leerjaar

Tine Decock

 

Zorg

Marilyne Lamote (zorgcoördinator) en Hilde Laethem 

 

 

Turnen 

Hans Rosseel / Marieke Vancraeynest

 
 
 
ICT-coördinator 
Axelle De Meyere